Øjenlægen
Rapporter
Efteruddannelse

- Embedslægerapport: her

- Patientoplevet kvalitet: her

- Styrelsen for Patientsikkerhed: her

- Patienterstatningen: her

- Utilsigtede hændelser: her

Klinikkens personale

Laila Ålykke har mange års erfaring som klinikassistent med baggrund som sekretær i øjenlægepraksis.

Inger Thygesen er klinikassistent med flere års erfaring inden for øjenlægepraksis.